CG模型库

[ 1861 主题 / 45099 回复 ]

版块介绍: 3D模型共享、角色动画模型、场景模型、游戏模型..发模型可赚取大量资源币

版主: xingchen123, cjjasd12345678, hadron, wsadqc

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  [物体]片头光效的制作方法 - [售价 资源币 3 ] 附件 fhq1123 2010-11-24 3/682 qwertyuasd15 7 天前 12:06
  [物体]古器件【免费下载】  ...23 SevenMing 2008-5-26 20/3396 qwertyuasd15 7 天前 11:23
 

[物体]精品服装3D模型 图片附件 帖子被加分  ...2
lingziya 2009-2-9 10/2741 qwertyuasd15 7 天前 11:16
 

[材质]132种vr材质! 附件  ...2345
cjjasd12345678 2009-2-27 46/5273 qwertyuasd15 7 天前 10:57
  [材质]材质插件要的来 - [售价 资源币 2 ] xingwuwus 2010-6-8 8/933 qwertyuasd15 7 天前 10:43
 

[场景]鞋的模型,细节很到位 附件  ...2
yzda2005 2009-12-29 16/3035 qwertyuasd15 7 天前 10:35
 

[MAX模型]古建模型系列之钟楼 附件 帖子被加分  ...2
sunny 2009-12-24 19/3532 qwertyuasd15 2017-2-19 20:13
 

[MAX模型]某种机械 附件  ...23
ly200904 2009-6-9 20/2851 qwertyuasd15 2017-2-19 20:01
 

[MAX模型]游戏人物1 附件 帖子被加分  ...2
ly200904 2010-4-4 13/6308 qwertyuasd15 2017-2-19 19:50
 

[MAX模型]再次吐血奉献3年前制作旗袍装模型~~绝对超值~~!! 图片附件 帖子被加分  ...2
QQ85115 2012-10-26 13/2033 qwertyuasd15 2017-2-19 19:09
 

[物体]水瓶座黄金圣衣! 图片附件  ...23
萨卡 2010-12-30 28/3571 qwertyuasd15 2017-2-19 18:58
 

[场景]性福人生 街道外景模型 附件  ...23456..7
gongke198474 2009-2-23 60/6438 qwertyuasd15 2017-2-19 18:55
 

[场景]精细国外场景2 图片附件 帖子被加分  ...23
feibianka 2010-8-19 25/4123 qwertyuasd15 2017-2-19 18:51
 

[物体]3D古器件(OBJ格式) 图片附件
muxizi46 2012-4-17 6/1406 qwertyuasd15 2017-2-19 18:46
  带动画的蝴蝶 附件  ...2 dudu_liang 2010-1-10 11/2713 qwertyuasd15 2017-2-19 16:39
 

[人模]发个自己做的动画模型~~~ - [售价 资源币 3 ] 图片附件  ...2
kresnik01 2011-1-5 18/1810 qwertyuasd15 2017-2-19 16:23
 

极致恶作剧 场景和人物 图片附件  ...23
20102010 2010-6-7 28/6118 qwertyuasd15 2017-2-19 16:12
 

[人模]哥特式美女(MAYA文件) 图片附件  ...2
心莫名 2010-6-16 18/2510 qwertyuasd15 2017-2-19 16:06
 

[物体][装甲车类] 集合 附件 帖子被加分  ...23
gongke198474 2009-2-23 23/3229 qwertyuasd15 2017-2-19 16:01
 

[物体]餐桌椅组合 3d模型 - [售价 资源币 2 ] 图片附件 帖子被加分  ...2
binlife 2014-4-2 11/1241 qwertyuasd15 2017-2-19 15:55

正在浏览此版块的会员